OmOmOm Software

omomom copyProgram OmOmOm to wielostanowiskowy system wspomagający pracę stołówki, baru, mobilnego punktu cateringowego. System na podstawie identyfikatora sprawdza, czy jego posiadacz może odebrać danie lub napój. Program ma wbudowany mechanizm kalendarza pozwalający na planowanie kto i kiedy może odebrać swój posiłek, tworzy również raporty o wydanych posiłkach.

Identyfikatorami mogą być karty plastikowe z kodem kreskowym, karty magnetyczne lub zbliżeniowe służące na co dzień otwieraniu drzwi, opaski papierowe z kodem kreskowym, a nawet dowody osobiste i Wdrożenie systemu w stołówce szkolnej znacznie przyspiesza wydawanie posiłków, pozwala planować liczbę przygotowywanych posiłków oraz istotnie upraszcza rozliczanie wydanych posiłków. W przypadku cateringu, zarówno tego w biurze jak i na plenerowej imprezie, system pozwoli kontrolować kto odebrał już swój zestaw dań i napojów, na bieżąco monitoruje ilość wydanych posiłków. Może posłużyć do sporządzenia końcowych raportów konsumpcji.
Podstawowa funkcja programu to szybkie wydawanie posiłków. Program może pracować w trybie automatycznym. Osoba wydająca posiłki nie musi używać myszki ani klawiatury, nie ma potrzeby klikania, wystarczy, że popatrzy na ekran po odczytaniu identyfikatora. Sposób pracy jest następujący: konsument odczytuje swój identyfikator, program sprawdza w swojej bazie danych czy ten konsument może dostać posiłek i wyświetla odpowiedni komunikat na ekranie. Komunikat znika z ekranu po kilku sekundach i system czeka na odczytanie kolejnego identyfikatora. Jeśli konsument otrzymał posiłek to zostaje to zapisane w bazie danych. Taka procedura gwarantuje zachowanie maksymalnej higieny: osoba wydająca posiłki nie dotyka komputera.

Nie mniej ważna część programu to moduł administracyjny. To tutaj wprowadzane są informacje o użytkownikach oraz generowane raporty i podsumowania. Operacje realizowane w module administracyjnym to:
– tworzenie listy użytkowników (konsumentów),
– nadawanie użytkownikom limitów posiłków do odebrania,
– definiowanie kalendarza (ustalanie dni roboczych i świątecznych),
– usprawiedliwianie nieobecności (użytkownik uprzedza, że w kolejnych dniach nie będzie odbierał posiłków),
– doliczanie nieodebranych posiłków (użytkownik nie odebrał posiłku i nie uprzedził o tym wcześniej),
– drukowanie raportów (lista dla każdego użytkownika obejmująca wszystkie zarejestrowane zdarzenia w określonym wcześniej przedziale czasowym),
– przełączanie trybu wydawania posiłków (automatycznie lub z ręcznym wprowadzaniem numerów identyfikatorów),
Program jest licencjonowany w tradycyjny sposób. Wykupiona licencja jest dożywotnia, nie wymaga odnawiania.
Licencja jest przypisana do komputera. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego abonamentu dającego dostęp do wsparcia technicznego oraz aktualizacji.